Etten-Leur

Nieuws vanuit de werkgroep.

Luisteren
Een van de belangrijkste zaken in de politiek is ‘luisteren’. Daarmee is de werkgroep in Etten-Leur intussen begonnen. Er zijn intussen gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de agrarische gemeenschap, met andere politieke partijen, en met ouderenbonden. Uiteindelijk zal hetgeen we horen een vertaling krijgen in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Werkgroep
We zijn blij te kunnen melden dat de werkgroep is uitgebreid met twee leden. Zo kunnen we nog krachtiger overleggen en komen tot een gefundeerd besluit om al dan niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.


Met vriendelijke groet,
Hans Muis.

Nieuws over werkgroep in Etten-Leurse Bode

ChristenUnie onderzoekt deelname gemeenteraadsverkiezingen in Etten-Leur in 2022.

Bijeenkomst werkgroep CU Etten-Leur

Beste inwoners van Etten-Leur,

Aanstaande maandag 21 oktober 2019 hebben we onze 3e vergadering in voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
De locatie is deze keer de zaal van de HuurdersBelangenVereniging aan de Liesbosweg 40C.
De ingang is om de hoek aan de Emmalaan. Je kunt er makkelijk parkeren.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 19.30 uur en hopen om 21.00 uur af te ronden.

Agenda
1. Welkom en vaststelling agenda
2. Verslag / acties d.d. 9 september 2019
3. Doornemen Stappenplan
4. Wvttk
5. Sluiting

Nogmaals benadrukken wij dat we aanvulling van de werkgroep verwelkomen.

Gemeenteraadsverkiezingen Etten-Leur 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Vanuit de leden van de ChristenUnie in Etten-Leur is een werkgroep gevormd, met de ambitie om bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een zetel in de raad te bemachtigen. Bezien over de laatste jaren is er een toenemend aantal inwoners van Etten-Leur dat zich kan vinden in het programma van de ChristenUnie. Tussen het huidige aantal ChristenUnie kiezers en de benodigde stemmen voor een raadszetel gaapt zeker nog een gat. De werkgroep is ervan overtuigd dat er nog veel mensen zijn die zich met de uitgangspunten van een christelijk-sociaal programma kunnen identificeren en die, als de ChristenUnie meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, onze partij zullen steunen.

Verdere informatie kunt u inwinnen bij Hans Muis, telefoon 06-21166864