Afdeling

Afdeling West-Brabant

De ChristenUnie West-Brabant is een actieve afdeling met ruim 172 leden.

Tot het werkgebied van de afdeling behoren de volgende gemeentes:

Privacy regels ledenbestand

De kern van onze identiteit is en blijft ons geloof in de Bijbelse boodschap over God, mens en schepping. Als volgelingen van Jezus Christus willen we daar in de politieke arena handen en voeten aan geven. Wij zijn een unie van christenen met een mooie boodschap en een hart vol geloof, hoop en liefde voor deze wereld. Wij willen vanuit dat hart spreken en keuzes maken. En wij willen anderen uitdagen daarin mee te doen. Vandaar ons motto: Geef geloof een stem!

De ChristenUnie-politici maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.

Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te stichten. De Bijbel roept ons op om recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God van ons vraagt. (Micha 6:8)

De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale standpunten zijn niet ad hoc opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten. Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom).

Voor vragen over de afdeling en haar activiteiten kunt u altijd mailen naar de secretaris van de afdeling West-Brabant: jan.oskam368@ziggo.nl