Partijprogramma GR 2022 - 2026

De ChristenUnie maakt sinds 1997 deel uit van de Moerdijkse gemeenteraad. Klein, maar fijn is op haar van toepassing. In de huidige periode heeft de ChristenUnie vooral aangedrongen op een goed financieel beheer van de gemeente, het nakomen van toezeggingen door de politiek, een gelijkere behandeling van de kernen en op een goed vangnet voor diegenen die het zelf niet redden. De lijsttrekker van de ChristenUnie – Bert Schreuders – heeft zich op verschillende manieren voor de gemeente Moerdijk ingezet: als lid van het bestuur van het Havenschap, als voorzitter van de rekeningcommissie, als plaatsvervangend voorzitter van de Raad, lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven, als voorzitter van de vertrouwenscommissie voor de opvolger van burgemeester Klijs en als man met hart voor de mensen en voorzieningen in zijn thuisbasis Klundert en de overige kernen. 

Bert Schreuders: "Lees onze plannen voor de komende 4 jaar in ons partijprogramma"

Partijprogramma ChristenUnie Moerdijk 2022 - 2026