Nieuws

Bijeenkomst werkgroep CU Etten-Leur

Beste inwoners van Etten-Leur,

Aanstaande maandag 21 oktober 2019 hebben we onze 3e vergadering in voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
De locatie is deze keer de zaal van de HuurdersBelangenVereniging aan de Liesbosweg 40C.
De ingang is om de hoek aan de Emmalaan. Je kunt er makkelijk parkeren.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 19.30 uur en hopen om 21.00 uur af te ronden.

Agenda
1. Welkom en vaststelling agenda
2. Verslag / acties d.d. 9 september 2019
3. Doornemen Stappenplan
4. Wvttk
5. Sluiting

Nogmaals benadrukken wij dat we aanvulling van de werkgroep verwelkomen.